Pjér la Šéz v Sádhana Yoga Studio

1:00 – Vědomí versus podvědomí
20:20 – Archetypy ve snech
24:00 – Božství
55:30 – Proč ničíme přírodu
1:00:00 – Aktuálí situace v Evropě, migrace
1:29:00 – Co je EGO