Proroctví Roberta Chudého

Svědectví a Varování od Pána Ježíše Krista

(„vytržení je strašně blízko a je to otázka jednotlivých roků, možná jen 1“)

skrze Roberta Chudého

ze dne 3.-4.12.2010 od 22:30-02:10 hodin; viz též

http://www.facebook.com/group.php?gid=125325077479308

 

Drazí bratři a sestry v Kristu,

prosím, abyste věnovali této zprávě velkou a naléhavou pozornost.

Je to mocné svědectví a varování před tím, co se má brzo stát.

 

Již dne 10.5.2010 jsem posílal svoje svědectví (dopis církvím) o Robertovi.

Tehdy jsem mluvil o tom, že k Robertovi přistoupil Bůh a oslovil jej můj služebníku.

Tehdy Duch svatý mluvil skrze Roberta o Božích věcech 2,5 hodiny.

 

Tohle se stalo přesně 17.1.2009 a Bůh byl na Robertovi a mluvil mimo jiné o tom, že bude kázat a že je varováním.

Když jsem některá slova uveřejnil, byl jsem za blázna, který naletěl.

Říkali: „přece takové duchovní dítě nemůže Bůh takhle použít“ (v té době byl Robert křesťanem teprve pár měsíců).

Omyl pánové, je to Bůh, který povolává a když Bůh viděl Robertovu věrnost, když mluvil o Kristu i poté co přišel o ruku a nohu v Afghánistánu a přesto nezahořkl, Bůh si jej prostě vybral a oslovil jej ..“můj služebníku“.

 

Je právě pátek 2.12.2010.

Byli jsme spolu zrovna v posilovně (kde poslední dobou jsme se více sdíleli co Bůh dělá v našich životech, místo posilování těla), když přišel Duch svatý a Robert se modlil, aby jej opět Pán navštívil jako tenkrát.

V srdcích nám totiž hořel postoj, že je potřeba národu říct jasné evangelium, protože jde do záhuby.

Když jsme se asi v 22:00 hodin loučili, tak jsem jen tak prohodil : „jo a kdyby přišel anděl Páně, tak mi Roberte zavolej“.

Přišel jsem domů, najedl a osprchoval, ale telefon jsem měl stále při sobě, jako bych podvědomě něco tušil, že se bude dít.

A skutečně.

Asi ve 23:00 hodin mi volá jeho dívka, že Robert je v zajetí Ducha svatého a že nemůže mluvit, že ztratil řeč, že mám okamžitě přijet.

Sedl jsem do auta a jel za ním.

Když jsem k němu přišel, jeho duch byl někde vytržen a on nebyl schopen mluvit.

Byl němý, ne však fyzicky, ale Duch svatý mu bránil mluvit z člověka.

Z jeho výrazu jsem poznal, že Bůh chce něco sdělit.

Protože nemohl mluvit (dále vysvětlím proč) psal zprávy na papíry.

 

Měl před sebou otevřený notebook a tam článek o Obamovi, konkrétně tento

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/218679-obama-neohlasene-pristal-v-afghanistanu.html

a na papír napsal ANTIKRIST PŘICHÁZÍ – ON JE ANTIKRIST.

Padla na mě bázeň.

 

Tehdy jsem si vzpomněl na svůj sen, jak jsem byl v jeho rezidenci a z Ducha svatého jsem mu řekl, ty jsi antikrist.

Měl jsem to jen za výplod svého mozku a tak jsem tomu nevěnoval

pozornost. Nyní to však Bůh jasně potvrdil !!!

Duch svatý také napsal, že Obama chce v Afghánistánu ukázat, že je Mesiáš.

 

Zeptal jsem se Roberta, proč nemůže mluvit a ztratil řeč.

On napsal: já bych mohl i chtěl mluvit, ale Duch svatý mi nedovoluje, nedovoluje mluvit člověku Robertovi, utlumuje mou duši.

Duch svatý tak mocně působí ztišení mé duše pod Ducha svatého.

 

Pak začal znovu psát, a to konkrétní státy, které budou na straně Antikrista.

Napsal Rusko a Itálie. V Británii dojde k rozdělení a budou proti USA. USA je Babylón.

Pak napsal Francie bude totálně zničena (nevím jestli fyzicky), ale duchovně skrze muslimy určitě.

Sarkozy pryč.

V Česko-Slovensku dojde k národnímu obrození.

Bude kázat vícero lidí.

V muslimských státech bude probuzení, ale křesťané budou zabíjeni, ale jejich krev je před Bohem svatá.

Česko-Slovensko bude na straně Izraele + část Británie a v mnohých zemích dojde k rozdělení.

 

Napsal, že je potřeba oslovit generály a mobilizovat.

Je také potřeba mluvit k národu skrze našeho prezidenta.

Mluvit v televizi k národu.

Bůh si prezidenta použije, ale křesťané se za něj mají přimlouvat.

 

Také napsal s velkým zděšením, že Irán napadne Izrael.

Izrael se má okamžitě připravit na válku.

Robert dokonce naléhal, abych volal na ICEJ a tohle jim vyřídil.

Ptal jsem se: Irán má rakety, které doletí do Izraele? On napsal:

Ano a že ostatní muslimské státy se spojí v boji proti Izraeli.

Dále psal, že to, že se před pár dny setkal s jedním Izraelcem, který má kontakty na armádu Izraele, nebyla náhoda.

Je to mesiánský žid a proto rozumí věcem Ducha.

Bude potřeba mu tuto zprávu předat.

V březnu příštího roku, tj. 2011 jsme chtěli s Robertem jet do Izraele.

Napsal na papírek, to padá, bude válka, nestihneme navštívit Izrael.

Napsal: Izrael je i tady, všude, kde je Boží lid.

 

Také jsem se ptal, co brání u nás probuzení. Je to třeba nějaký člověk?

Duch svatý napsal: Náboženská církev a nevěstka (Vatikán).

 

Největší pecka však přišla, když uchvácen Duchem napsal, že

vytržení je strašně blízko a že je to otázka jednotlivých roků,

možná jen jednoho a napsal rok a udělal šipku nahoru a dolů.

To znamená během roku až dvou.

 

Křesťané samozřejmě věří ve vytržení, ale jaksi podvědomě si říkají, to bude někdy.

Jenže každý trošku vnímavý křesťan vidí, jak se svět před očima mění a vše se zrychluje. To jsem měl fakt dost.

Hned jsem si vzpomněl na důchodovou reformu, jak jsou lidé bez Boha pošetilí, když plánují za 20 let bude to, za 40 let toto a 60 let tamto.

 

Dále psal, Bůh má připraveny proroky na celém světě, a že ten kdo by vypadal, že nezná Hospodina, bude skrze zázrak mluvit a někteří

rádoby duchovní se je budou snažit zastavit, protože upadli do klamu a tak se sami odsuzují před Hospodinem.

Bůh dává vidění i nevěřícím lidem, jeden nevěřící muž volal Robertovi, jak se zajistit v případě krize nebo celosvětového zhroucení systému co se týče potravin.

Duch svatý řekl Robertovi, že to vidění měl od Boha a má odpověď na to, jaké zásoby je potřeba si připravit.

Napsal Voda, potraviny, elektrocentrály asi na ½ roku.

Dále psal: Muslimové jsou věrní v modlitbách a modlí se, aby satan ovládl Evropu.

 

Také psal, že je potřeba silné modlitby věřících lidí, aby se posílila duchovní armáda nad Izraelem.

A tato duchovní armáda posílí tu fyzickou v Izraeli.

 

Pak psal o tom, že budou znamení na nebi i na zemi.

Že i zvířata se budou chovat divně, nějak se seskupovat do tlup, a to zvířata různého druhu. Bude se jednat o abnormality.

 

Dále mi Robert ukázal opět něco na internetu, co se týče těch depeší uniklých mezi velvyslanectvími.

Napsal, že ten muž, zakladatel Wiki Leaks je povolaný Bohem a že mu hrozí nebezpečí.

Modlete se za něj.

 

Také napsal, že satan chce ovládnout internet.

Satan se snaží dokonale proniknout do internetu a ovládnout jej.

Hned jsem si vzpomněl na smlouvu ACTA, která bez zájmu široké veřejnosti a médií schvaluje a zásadně omezuje svobodu informací.

Satan chce mít o všem přehled.

Dále psal, že ta cesta do Mekky bylo a je satanovo dílo.

Dále psal, že satanova síla je v jeho špičce ocasu.

Šlehá s ním.

 

Napsal, že končí v práci u armády a musí kázat.

Psal, že Boží slovo je ostřejší než jakýkoliv dvousečný ostrý meč, ale někteří se zatvrdí a půjdou proti nám.

Dále psal, že toto svědectví  přijde opakovaně.

Robert je pořád v těle a proto potřebuje silnou modlitební armádu, protože jsou tu také silné čarodějnice, které jej mohou zaklet nebo zastavit.

Je potřeba se za něj modlit.

 

Všechny věci jsem zde zveřejnit nemohl, protože se týkají osobních věcí některých lidí, které Bůh povolává k určitým úkolům.

 

Také psal něco o čísle 666 moc jsem tomu nerozuměl.

Protože jsem měl vždy za to, že 666 je vyjádřením nějakého systému, bez kterého si nic jednou lidi nekoupí.

Duch svatý však psal: slovy 666 síla zvolání pro shromáždění toto je česky, ale zazní to satansky přichází to z duchovního démonického světa, ten kdo nebude mít Ducha svatého, tak bude uchvácen tímto ostrým hlasem.

 

Tohle svědectví by mělo být potvrzeno od více služebníků, které Pán povolal.

 

Toto je varování, kdy nám Pán dává čas, ale již velmi krátký!!!

 

Je potřeba lidem říct evangelium, aby chválili Pána Ježíše Krista, i když mnozí budou od muslimů zabiti.

Skrze naši neposlušnost je zarmouceno i srdce andělů, kteří jsou nám sesílání na pomoc.

 

Prosím, aby toto bylo přečteno v církvích.

Ať každý posvětí svůj život, protože Pán neotálí splnit to, co zaslíbil.

Prosím vás také, jestli umíte různé jazyky, přeložte to a pošlete do církví ve světě.

 

MARANATHA

 

P.S.:

Robertovi se jazyk uvolnil k mluvení až následujícího dne v 11 hodin, kdy jsem jej opět navštívil.

Různé materiály, kde Robert vystoupil, najdete ve skupině Slovo k národu

 

Zde také budeme uveřejňovat další zjevení od Pána.

Proto tuto skupinu sledujte.

 

Robert a Vladimír,

bratři v Kristu