Sny jako řeč duše – Pjér la Šé’z – Dajána Praha

Přiblížení praktického výkladu snů, které představují účinné spojení mezi vědomím a nevědomím.

– Moudrý člověk je šťasten, když nemá sny. Protože mu nevědomí nemá co říci k tomu jak žije.  A nebo je tak racionalistický , že si je blokuje.

– Pokud se lidem zablokuje REM fáze spánku, tak začnou strádat.