Dvě vesmírné veličiny, které mají přesně takovou hodnotu jakou musí mít

  1. Síla Higgsova pole

První nebezpečné číslo na seznamu Cliffa je hodnota, která představuje sílu,  Higgsova pole – neviditelné energetické pole, které podobně jako magnetické pole prostupuje vesmír.

Tím jak částice prochází přes  Higgsovo pole, získají hmotu a stávají se  protony, neutrony a elektrony, které pak tvoří  všechny atomy.

“Higgsovo pole je jen velmi slabé,” říká Cliff. “Není ale nulové, ale je  deset tisíc bilionů krát slabší než jeho možná plná síla”. A tato hodnota je velmi důležitá. Kdyby to byla trošku jiná, pak by vesmír neměl fyzickou strukturu. ”

2. Síla temné energie

Temná energie, je odpudivá síla, která je zodpovědná za zrychlující expanzi našeho vesmíru, byla nejprve změřena v roce 1998.

Stále, “nevíme, co temná energie je,” přiznává Cliff. “Ale nejlepší myšlenkou je, že je to energie prázdného samotného prostoru – energie vakua.

Pokud je to pravda, měli byste být schopni shrnout veškerou energii z prázdného prostoru, aby jsme získali hodnotu reprezentující sílu temné energie. I když teoretičtí fyzici tak učinili, je tu jeden problém s jejich velkým výsledkem:

“Temná energie by měla být 10120 krát silnější než hodnota kterou pozorujeme v astronomii,” řekl Cliff. “Toto číslo je větší než jakékoliv číslo v astronomii – je to tisíc bilionů bilionů bilionů krát větší než počet atomů ve vesmíru. ”

Na druhou stranu, buďme rádi, že temná energie je menší než jak teoretici předvídali. Pokud by následovala naše teoretické modely, tak by odpudivá síla temné energie byla tak obrovská, že by doslova roztrhala náš vesmír.

Získání odpovědí bude nemožné

Pokud bychom mohli nějakým způsobem potvrdit, že náš vesmír je jen jeden v obrovském multivesmíru miliard jiných vesmírů, pak bychom mohli pochopit podivně doladěné hodnoty těchto dvou nebezpečných čísel [protože] ve většině multivesmíru temná energie je tak silná, že vesmír roztrhá od sebe, nebo  Higgsovo pole  je tak slabé že žádné atomy nemůže tvořit, “řekl Cliff.

Na důkaz toho by bylo potřeba aby fyzici objevili nové částice, které by potvrdily radikální teorie, jako je teorie strun, která předpovídá existenci multivesmíru.

 

http://www.businessinsider.com.au/the-end-of-physics-as-we-know-it-2016-1